УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 588/2011 Про заходи щодо розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями

З метою розв'язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями, утвердження і забезпечення їх прав, реалізації положень Конвенції про права інвалідів, ратифікованої Законом України від 16 грудня 2009 року № 1767–VІ, постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити розроблення та затвердження в установленому порядку заходів, спрямованих на виконання Плану дій Ради Європи щодо сприяння правам і повній участі людей з обмеженими фізичними можливостями в суспільстві: покращення якості життя людей з обмеженими фізичними можливостями в Європі в 2006 – 2015 роках (Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи Rec(2006)5);

2) вжити додаткових заходів для активізації роботи органів виконавчої влади, спрямованої на привернення уваги суспільства до проблем людей з інвалідністю, популяризацію загальнолюдських цінностей, толерантного та поважного ставлення до осіб з обмеженими фізичними можливостями;

3) розглянути питання стосовно збільшення у 2011 році бюджетного фінансування пов'язаних із реалізацією прав осіб з обмеженими фізичними можливостями заходів, зокрема, щодо санаторно-курортного лікування інвалідів та дітей-інвалідів, забезпечення їх технічними та іншими засобами реабілітації, підтримки всеукраїнських громадських організацій інвалідів у реалізації програм і заходів із соціального захисту інвалідів, у тому числі збільшення видатків на фінансову підтримку організацій невиробничої сфери Українського товариства глухих та Українського товариства сліпих;
Продовження .................

Всеукраїнська компанія проти стигматизації.

Права людини, права інвалідів, права психічно хворих

Права людини, права інвалідів, права психічно хворих

Прошу підтримати цю компанію, та росповсюджувати ці постери.
Також будемо вдячні за активне обговорення.