Отношения "человек-власть": три типа мышления

Марек Новицкий
Права человека — это соотношения человек-власть. История знает три способа, как эти отношения можно организовать.

( Читати далі )

Види психіатричної допомоги на підставі законодавства України, як гарантії дотримання прав осіб, що страждають на психічний розлад ч.1

І.Сенюта
Ключові слова: психіатрія, психіатрична допомога, права людини.
За останні роки у всьому світі дедалі більше уваги приділяється лікуванню психічно хворих осіб. Особи, що страждають від психічних захворювань, є найбільш вразливими і потребують особливого захисту. Дуже важливим є те, щоб їхні права були чітко визначені й закріплені. З метою дотримання прав людини у сфері охорони психічного здоров’я розроблено фундаментальні принципи, які сформульовані у вигляді основних прав Всесвітньою федерацією психічного здоров’я і Гарвардським Центром Співробітництва у сфері законодавства про охорону здоров’я, що діє під егідою ВООЗ.

( Читати далі )