Положення про медико-соціальну експертизу Повідомлення-посилання

П О С Т А Н О В А КМ України від 3 грудня 2009 р. N 1317 Питання медико-соціальної експертизи

Види психіатричної допомоги ч.2

І. Сенюта
Сучасне законодавство виділяє декілька видів психіатричної допомоги, кожний з яких характеризується організаційно-правовими особливостями та відмінностями у порядку надання.
Потрібно розрізняти такі види психіатричної допомоги:
1. Психіатричний огляд.
2. Амбулаторна психіатрична допомога.
3. Стаціонарна психіатрична допомога.


( Читати далі )