Види психіатричної допомоги ч.2

І. Сенюта
Сучасне законодавство виділяє декілька видів психіатричної допомоги, кожний з яких характеризується організаційно-правовими особливостями та відмінностями у порядку надання.
Потрібно розрізняти такі види психіатричної допомоги:
1. Психіатричний огляд.
2. Амбулаторна психіатрична допомога.
3. Стаціонарна психіатрична допомога.


( Читати далі )

Стан психічного здоров’я населення та психіатричної допомоги в Україні Повідомлення-посилання

Психічне здоров'я та психічне благополуччя є найважливішими складовими високого рівня якості життя, що дають змогу людині вважати своє життя повноцінним та значущим, бути активними і творчими членами суспільства. Високий рівень психічного здоров'я населення є важливим чинником соціальної єдності, продуктивності праці, суспільного спокою, що сприяє зростанню благополуччя та економічного розвитку суспільства.

Види психіатричної допомоги на підставі законодавства України, як гарантії дотримання прав осіб, що страждають на психічний розлад ч.1

І.Сенюта
Ключові слова: психіатрія, психіатрична допомога, права людини.
За останні роки у всьому світі дедалі більше уваги приділяється лікуванню психічно хворих осіб. Особи, що страждають від психічних захворювань, є найбільш вразливими і потребують особливого захисту. Дуже важливим є те, щоб їхні права були чітко визначені й закріплені. З метою дотримання прав людини у сфері охорони психічного здоров’я розроблено фундаментальні принципи, які сформульовані у вигляді основних прав Всесвітньою федерацією психічного здоров’я і Гарвардським Центром Співробітництва у сфері законодавства про охорону здоров’я, що діє під егідою ВООЗ.

( Читати далі )

Тренінг у Вінниці про Права інвалідів користувачів психіатричної допомоги

Однією з самих проблемних для суспільства областей сучасної української медицини була і остається є область психіатрії
Це зовсім не означає, що всі лікарі-психіатри – лиходії, головна мета яких – заховати хворого довічно в стаціонар. Мова йде про те, що гарантії прав особи в правовій державі, а Україна з часу прийняття нині діючою Конституції такою себе проголосила, нерозривно пов'язані з його можливостями на рівних з іншою стороною умовах, відстоювати свої інтереси
Зробити питання охорони психічного здоров’я невід’ємною частиною суспільної охорони здоров'я так записано в плані дій щодо удосконалення психіатричної допомоги на 2009-2011 роки
А що ж відбувається насправді

( Читати далі )
  • +2
  • 14 грудня 2010, 08:11
  • Cudacow
  • 3