НЕЗАКОННІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОПСИХІАТРИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ

Всеукраїнською громадською організацією осіб з інвалідністю користувачі психіатричної допомоги «ЮЗЕР», після проведення неодноразових моніторингових візитів до закладів з надання психіатричної допомоги, було виявлено неодноразові факти порушення прав людей з вадами психічного здоров’я.
Моніторами було встановлено, що при розгляді судом справ про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, судами у відповідності до вимог Цивільного процесуального кодексу України, призначались судово-психіатричні експертизи. В той же час, аналіз документації показав, що суди доручали проведення судово-психіатричних експертиз тим самим закладам з надання психіатричної допомоги, де фізична особа отримувала психіатричну допомогу. Зазначене викликає стурбування, оскільки судово-психіатричні експерти перебувають в безпосередньому підпорядкуванні керівника закладу з надання психіатричної допомоги, а в значній кількості випадків керівництво зазначених закладів приймає безпосередню участь в прийнятті рішень судово-психіатричними експертами.
За таких умов, судово-психіатричні експерти не є незалежними в прийнятті рішень у випадку, коли наявність психічного розладу встановленого лікарями-психіатрами закладу з надання психіатричної допомоги не підтверджується при проведенні експертиз в кримінальному провадженні за статтею 140 «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником» та статтею 151 «Незаконне поміщення в психіатричний заклад» Кримінального кодексу України, а також при розгляді цивільної справи про оскарження недобровільної госпіталізації до психіатричної лікарні та встановленого діагнозу.
Положеннями статті 3 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що судово-експертна діяльність здійснюється, зокрема, на принципах незалежності. Враховуючі, що судово-психіатричні експерти підпорядковані керівнику закладу з надання психіатричної допомоги, вони не можуть бути незалежними від нього.
Крім того, доводимо до вашого відома, що статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» передбачено, що виключно державними спеціалізованими установами здійснюється судово-експертна діяльність, пов'язана з проведенням судово-психіатричних експертиз. До державних спеціалізованих установ належать: науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України; науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров'я України; експертні служби Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та Державної прикордонної служби України.
На виконання вимог Закону, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством юстиції України, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України була створена система державних спеціалізованих установ судової експертизи, діяльність якої спрямовується і координується безпосередньо зазначеними центральними органами виконавчої влади. В той же час, відповідно наказу Міністерства охорони здоров'я України № 722 від 29.06.2017 року до Переліку установ, в яких проводяться судово-психіатричні експертизи віднесено заклади комунальної форми власності, які не є за своєю діяльністю спеціалізованими установами судових експертиз та управляються не Міністерством охорони здоров’я України, а місцевими громадами.
Багаторічна бездіяльність Міністерства охорони здоров'я України щодо створення державної спеціалізованої установи судово-психіатричних експертиз призвела до того, що суди в порушення вимог процесуального законодавства вимушені приймати докази отримані з порушенням порядку, встановленого законом. Особливої тривоги ситуація, що склалась в сфері судово-психіатричної експертизи, набула після 15 грудня 2017 року, коли в результаті судової реформи було внесені зміни до Закону України «Про судову експертизу». Відповідно змінам, всю судово-експертну діяльність у кримінальному провадженні здійснюють державні спеціалізовані установи. Відсутність державної спеціалізованої установи судово-психіатричних експертиз, ставить під загрозу можливість реалізації цієї складової судової реформи.
Відповідно статті 2 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують виконання законів України, законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян, підготовку та виконання відповідних бюджетів. Відповідно статті 3 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації діють на засадах верховенства права, законності, пріоритетності прав людини. Відповідно статті 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань бюджету, фінансів та обліку.
З обласного бюджету кожної області здійснюється фінансування комунальних закладів обласна психоневрологічна лікарня, яка має в своїй структурі центр судово-психіатричної експертизи або відділення судово-психіатричної експертизи. Зазначені заклади проводять судово-психіатричні експертизи в порушення Закону України «Про судову експертизу». Підтримка фінансування з обласного бюджету протизаконної діяльності центрів судово-психіатричної експертизи або відділень судово-психіатричних експертиз комунальних закладі « обласних психоневрологічних лікарень », ставить під сумнів дотримання Департаментом охорони здоров’я Обласних державних адміністрацій принципів діяльності місцевих державних адміністрацій, а саме верховенства права, законності, пріоритетності прав людини. Крім того, за таких умов Департаменти охорони здоров’я державних адміністрацій не виконують основні завдання місцевих державних адміністрацій, а саме забезпечення виконання законів України.
Враховуючи наведене, на теперешній час необхідно всім Обласним державним адміністраціям звернутись до Міністерства охорони здоров'я України з проханням виконати вимоги Закону України «Про судову експертизу» щодо відокремлення центрів судово-психіатричної експертизи або відділень судово-психіатричних експертиз від комунальних закладі «обласних психоневрологічних або психіатричних лікарень» з метою віднесення їх до сфери управління Міністерства охорони здоров’я для створення окремої державної спеціалізованої установи або відкриття в кожній області філії існуючої державної спеціалізованої установи.
Разом з тим, ми переконані що необхідно припинити нецільове використання коштів обласних бюджетів кожної області шляхом припинення фінансування з обласного бюджету діяльності, що здійснюється виключно державними спеціалізованими установами.
  • 0
  • 27 січня 2018, 06:18
  • Cudacow

Коментарі (1)

RSS згорнути / розгорнути
+
0
Спасибо за вашу работу!
avatar

MyRights

  • 31 січня 2018, 11:16

Тільки зареєстровані й авторизовані користувачі можуть залишати коментарі.